• Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7104TD6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  4.980.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7104TD6

  Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 4 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 4 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  6.680.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7108TD6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 6 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 12 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  10.350.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7108TD6

  Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-7108TD6 bào gồm:

  • 8 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 8 nguồn camera 12v
  • 16 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  12.050.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7104TD6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 1 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 1 camera Kbvision KX-1003C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  4.980.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7108TD6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 3 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 3 camera Kbvision KX-1003C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 12 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  10.350.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7108TD6

  Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 4 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 4 camera Kbvision KX-1003C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 8 nguồn camera 12v
  • 16 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  6.030.000 12.050.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7104TD6

  Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.0MP KX-1004C4 + KX-1003C4 + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-1004C4 1.0 MP
  • 2 camera Kbvision KX-1003C4 1.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 4 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  3.340.000 4.680.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7104TD6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  2.800.000 5.600.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7104TD6

  Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 4 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 4 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  7.920.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7108TD6

  Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 8 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 8 nguồn camera 12v
  • 16 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  8.270.000 14.530.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7108TD6

  Trọn bộ 8 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 4 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 4 camera Kbvision KX-1301C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 8 nguồn camera 12v
  • 16 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  8.350.000 14.690.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7108TD6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 3 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 3 camera Kbvision KX-1301C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  12.330.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8108D6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8108D6 bao gồm:

  • 3 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 3 camera Kbvision KX-2001C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-8108D6 (Thay thế dòng : KX-8108D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 12 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  7.320.000 14.630.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7104TD6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 1 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 1 camera Kbvision KX-1301C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  3.020.000 5.640.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7108TD6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-7108TD6 bao gồm:

  • 6 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TD6 (Thay thế dòng : KX-7108TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 12 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  12.210.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7104TD6

  Trọn bộ 4 Camera Kbvision 1.3MP KX-1302C + KX-1301C + KX-7104TD6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-1302C 1.3 MP
  • 2 camera Kbvision KX-1301C 1.3 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-7104TD6 (Thay thế dòng : KX-7104TD5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 4 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  4.200.000 8.000.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 6 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-8108D6

  Trọn bộ 6 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-8108D6 bao gồm:

  • 6 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D6 (Thay thế dòng : KX-8104D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 6 nguồn camera 12v
  • 12 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi

   

  7.320.000 14.630.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 2 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-8104D6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-8104D6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D6 (Thay thế dòng : KX-8104D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  3.390.000 6.780.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 2 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8104D6

  Trọn bộ 2 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8104D6 bao gồm:

  • 1 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 1 camera Kbvision KX-2001C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D6 (Thay thế dòng : KX-8104D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 2 nguồn camera 12v
  • 4 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  3.890.000 6.780.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 4 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8104D6

  Trọn bộ 4 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8104D6 bao gồm:

  • 2 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 2 camera Kbvision KX-2001C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D6 (Thay thế dòng : KX-8104D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 500GB
  • 4 nguồn camera 12v
  • 8 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  9.380.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Trọn bộ 8 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8108D6

  Trọn bộ 8 Camera Kbvision 2.0MP KX-2002C4 + KX-2001C4 + KX-8108D6 bao gồm:

  • 4 camera Kbvision KX-2002C4 2.0 MP
  • 4 camera Kbvision KX-2001C4 2.0 MP
  • 1 đầu ghi hình 8 kênh KX-8108D6 (Thay thế dòng : KX-8108D5)
  • 1 ổ cứng Seagate/WD 1TB
  • 8 nguồn camera 12v
  • 16 jack bnc
  • 1 dây tín hiệu HDMI nối đầu ghi và màn hình tivi
  8.620.000 17.230.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
Đăng Ký Thành Viên

GIÁ TỐT NHẤT

Bạn sẽ mua được sản phẩm có mức giá như đại lý!
ĐĂNG KÝ
Số lượng thành viên hạn, nhanh tay kẻo lỡ!
close-link

Bộ 1 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 1 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 250GB.
+ 1 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 2 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 2 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 2 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 250GB.
+ 2 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 4 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 3 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 3 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 3 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 6 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 4 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 4 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 4 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 8 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 5 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 5 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 5 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 10 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 6 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 6 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 6 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 12 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 7 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 7 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 1000GB(1TB).
+ 7 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 14 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 8 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 8 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 1000GB(1TB).
+ 8 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 16 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link
0906.345.880

Main Menu