Trung tâm download

PHẦN MỀM DÀNH CHO KBVISION
Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW)Download
Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10)Download
Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION Download
Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW)Download
Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW Download
PHẦN MỀM DÀNH CHO HIKVISION
Phần Mềm Quản Lý Và Ghi Hình Tập Trung Camera IVMS-4200Download
Phần Mềm Quản Lý Tập Trung Camera Chạy Trên Hệ Điều Hành MacOS (Máy Tính MAC)Download
SADP Tool Phần Mềm Tìm Kiếm Đầu Ghi HIKVisionDownload
Hướng dẫn sử dụng cơ bản đầu ghi KBVISIONDownload

Bảng giá tổng hợp tháng 3/2018