Hikvision khuyến mãi cực sốc , mua đầu ghi tặng 2 camera

[title style=”bold-center” text=”Chi tiết chương trình khuyến mãi” size=”166″][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Mua 1 đầu ghi 16 kênh tubor tặng 2 camera

Khi mua đầu ghi 16 kênh DS-7216HUHI-F2/N hoặc DS-7216HUHI-F2/S tặng ngay 2 camera DS-2CE16F1T- IT hoặc  2 camera DS-2CE56F1T ITM[ux_image id=”5985″][ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” animate=”fadeInLeft” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3M6O8dGd2DOsbHV13KGcPAu-QmhYSX5uiNHE0DTX2UwqLPA/viewform?fbzx=6221012372986387000″ target=”_blank”][/featured_box][title style=”center” text=”Mua 1 tặng 1″ margin_top=”30px” margin_bottom=”30px”][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Mua 1 đầu ghi 8 kênh tubor tặng 1 camera

Khi mua đầu ghi 8 kênh DS-7208HUHI-F1/N hoặc DS-7208HUHI-F1/S tặng ngay 1 camera DS-2CE16F1T- IT hoặc  1 camera DS-2CE56F1T ITM[ux_image id=”5987″][ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGY8nBtVY1QmOkedhjvGI1U4rC5OQPW8plcR4jcVFXR992fg/viewform” target=”_blank”][/featured_box][title style=”center” text=”Mua 1 tặng 1″ margin_top=”30px” margin_bottom=”30px”][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Mua 1 đầu ghi 4 kênh tubor tặng 1 camera

Khi mua đầu ghi 4 kênh DS-7204HUHI-F1/N hoặc DS-7204HUHI-F1/S tặng ngay 1 camera DS-2CE56D0T-IRP hoặc  1 camera DS-2CE16D0T-IRP[ux_image id=”5994″][ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVbmfrra2W-_lTk_JFwFlmg1dclvKOBEa_F1l9CcksNuPLng/viewform” target=”_blank”][/featured_box][title style=”center” text=”Mua 1 tặng 1″ margin_top=”30px” margin_bottom=”30px”][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Mua 1 đầu ghi tặng 1 camera

Khi mua đầu ghi: DS-7116HQHI-F1/N, DS-7208HGHI-F1/N, DS-7216HGHI-F1/N , DS-7116HGHI-F1/N tặng ngay 1 camera DS-2CE56D0T-IRP hoặc  1 camera DS-2CE16D0T-IRP[ux_image id=”6032″][ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3w5h5CH82-VYqzi4JfnrNUzGzt4HEhTLfCKKD11textsvkg/viewform” target=”_blank”][/featured_box][title style=”center” text=”Khuyến mãi đầu ghi khác” margin_top=”30px” margin_bottom=”30px”][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Siêu khuyến mãi

Khi mua đầu ghi: DS-7204HGHI-F1DS-7204HQHI-F1/N, DS-7208HQHI-F1/N , DS-7216HQHI-F1/N , DS-7216HQHI-F2/N , DS-7104HGHI-F1/N tặng ngay 1 camera DS-2CE56C0T-IRP hoặc  1 camera DS-2CE16C0T-IRP[ux_image id=”6145″][ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqoP4gJvtd-9pDnxAWepJEg0SW1GLpPF-Ee6ugG2Mk91H2_w/viewform” target=”_blank”][/featured_box][title style=”center” text=”Khuyến mãi dành cho camera” margin_top=”30px” margin_bottom=”30px”][featured_box img=”5849″ pos=”left” margin=”0px 0px 30px 0px”]

Mua 5 camera tặng 1 camera cùng loại

Áp dụng khi mua camera : DS-2CE56C0T-IRP,  DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IT3 Tặng ngay 1 camera cùng loại với camera chọn mua[ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG3hwe7_chEa12sOGCtrge-Pl4Whpb6uTgh9nvo35hQm7puQ/viewform” target=”_blank”][/featured_box][featured_box img=”5849″ pos=”left”]

Mua 6 camera tặng 1 camera cùng loại

Áp dụng khi mua camera : DS-2CE16C0T-IRP,  DS-2CE16C0T-IR, DS-2CE16C0T-IT3 , DS-2CE16C0T-IT5 Tặng ngay 1 camera cùng loại với camera chọn mua[ux_countdown year=”2017″ month=”10″ day=”9″ time=”24:00″ t_min=”Phút” t_sec=”Giây” t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ”][button text=”Mua ngay” style=”shade” size=”larger” radius=”99″ depth=”2″ expand=”0″ icon=”icon-gift” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKQCJNQh45UPeVkvn3NuAani9T6kt4LNIO6FHUyv89z4aFw/viewform” target=”_blank”][/featured_box][divider width=”0px”][button text=”09 14 15 8339″ color=”secondary” style=”underline” size=”xxlarge” expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left”]

Đăng Ký Thành Viên

GIÁ TỐT NHẤT

Bạn sẽ mua được sản phẩm có mức giá như đại lý!
ĐĂNG KÝ
Số lượng thành viên hạn, nhanh tay kẻo lỡ!
close-link

Bộ 1 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 1 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 250GB.
+ 1 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 2 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 2 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 2 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 250GB.
+ 2 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 4 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 3 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 3 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 3 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 6 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 4 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 4 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 4 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 4 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 8 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 5 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 5 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 5 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 10 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 6 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 6 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 500GB.
+ 6 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 12 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 7 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 7 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 1000GB(1TB).
+ 7 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 14 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

Bộ 8 camera

Bao gồm tất cả sản phẩm sau đây :
+ 8 camera chính hãng.
+ 1 đầu ghi hình camera 8 kênh.
+ 1 Ổ cứng HDD 1000GB(1TB).
+ 8 nguồn camera 12v 2a loại tốt.
+ 16 bộ jack bnc + f5.
+ 1 dây HDMI kết nối tivi.
+ 10 mét dây cáp đồng trục
.
LIÊN HỆ : 0932 782 339
close-link

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - TẶNG MIỄN PHÍ 5 BỘ BALUN

Quà tặng được gửi kèm cho đơn hàng đầu tiên.
NHẬN NGAY
* Chỉ xuất hiện 1 lần và dành cho những khách hàng nhận được thông điệp khuyến mãi này.
close-link
0906.345.880

Danh mục Công Ty